Rejestracja na Sympozjum

Mamy przyjemność zaprosić państwa na V Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Medycznego, które odbędzie się w dniach 16 – 18 maja 2018 r. Tegorocznym tematem przewodnim będą „Nowe wyzwania dla rozwoju ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej w XXI wieku”.
Uwaga!
Liczba miejsc ograniczona.

Tego produktu nie ma na stanie i jest niedostępny.

SKU: brak Kategoria:

Opis

PROGRAM MERYTORYCZNY SYMPOZJUM

16 maj 2018 ROKU

od godz. 08:15 Rejestracja uczestników Sympozjum w Biurze Sympozjum

10:00 – 11:20 Posiedzenie Szkoleniowe – dodatkowe 2 punkty edukacyjne dla ratowników medycznych  

Temat:” Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz dobre praktyki Ministerstwa Zdrowia – jako element podnoszący jakość systemu PRM”
Wykładowcy: prof. Jerzy Robert Ładny, mgr Klaudiusz Nadolny, mgr Marcin Podgórski, mgr Michał Kucap, mgr Piotr Szwedziński

10:00 – 11:30 Warsztaty Szkoleniowe:
Współpraca ZRM z ratownikami pododdziałów antyterrorystycznych Policji.
Wykładowcy: podkom. Sławomir Butkiewicz, mł. sap. Robert Stos
Ilość miejsc – 20
Sala wykładowa (centralna).Sala wykładowa (centralna)

 11:40 – 12:20 Uroczyste otwarcie V Międzynarodowego Sympozjum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Ratunkowej

Uroczyste otwarcie V Międzynarodowego Sympozjum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Ratunkowej. Wystąpienie zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji i organizacji. Wręczenie nagrody „Wiktor Ratownictwa Medycznego”.
Występ artystyczny.

I SEMINARIUM

12:20 – 12:40 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

 „ECMO – sprawdzone wyzwania dla leczonych/leczących i odpowiedzialnych za leczenie”
Prof. dr hab.n.med Marian Zembala – Dyrektor Naczelny Śląskie Centrum Chorób Serca, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab.n.med Piotr Knapik – Kierownik Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I Sesja Plenarna – „Stany zagrożenia życia – leczenie p/bólowe w ratownictwie medycznym”

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
Mgr Klaudiusz Nadolny

12:40 – 12:55  „Opóźnienia w zawale mięśnia sercowego”.
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior – Kierownik III Katedra I Oddział Kliniczny Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny.

12:55 – 13:10 ” Zalecenia w uśmierzaniu bólu w Ratownictwie Medycznym”
Prof. dr hab.n.med Andrzej Basiński – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny, Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej

13:10 – 13:25 „Ból w medycynie ratunkowej – trudności z jakimi napotykamy się na co dzień”
mgr Klaudiusz Nadolny – Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,

13:25 – 13:40 „Przegląd piśmiennictwa na temat leczenia bólu w opiece przedszpitalanej”
dr n.o.zdr. Daniel Ślęzak – Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Pracownia Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

13:40 – 13:55 Rescue Task Force – kolejne wymyślanie? 
Dr n.med. Tomasz Sanak – Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

13:55 – 14:00 Podsumowanie Sesji – pytania?
14:00 – 15:00 Obiad

II Sesja Plenarna – ‘Stany zagrożenia życia – elementy zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i nowe metody uciskania klatki piersiowej jako priorytet działań w ratownictwie medycznym”

Prowadzący: 
Dr hab.n.med. Łukasz Szarpak 
Dr n.med. Jacek Smereka
Dr n.med. Przemysław Paciorek

15:00 – 15:15 „Zastosowanie wideolaryngoskopii w zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych podczas resuscytacji krążenio-oddechowej” 
Dr hab.n.med Łukasz Szarpak – Zakład Medycyny Ratunkowej Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:15 – 15:30 „Nowa metoda ucisku klatki piersiowej u noworodków”
dr n.med. Jacek Smereka – Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

15:30 – 15:45 „Nadgłośniowe urządzenia do wentylacji”
 dr n.o.zdr Marcin Madziała – Zakład Medycyny Ratunkowej Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:45 – 16:00 „Strategia postępowania przedszpitalnego w OZW”
Prof. dr hab.n.med.  Jacek Kubica – Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prorektor do spraw badań Naukowych Collegium Medicum

16:00 – 16:15 „Systemy wspomagania jakości uciśnięć klatki piersiowej”
Dr hab.n.med Łukasz Szarpak – Zakład Medycyny Ratunkowej Warszawski Uniwersytet Medyczny

16:15-16:30 Przetwarzanie danych wrażliwych w praktyce ZRM – nowe regulacje” 
dr n.o.zdr. Karol Bielski – Katedra Prawa Administracyjnego Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

16:30 – 16:35 Podsumowanie Sesji
16:35-16:50 – Przerwa kawowa

III Sesja Plenarna – „Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.1”

Prowadzący:
Dr hab.n.o.zdr. Robert Gałązkowski prof. UPH
Dr hab.n.med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz 
Prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek

16:50 – 17:05 „Procedury, pacjent – nowe wyzwania dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”
Dr hab.n.o.zdr. Robert Gałązkowski prof. UPH – Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Mgr Marcin Podgórski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

17:05 – 17:20 „Postępowanie w przypadku zatrucia tlenkiem węgla w medycynie ratunkowej”
Dr hab.n.med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz – Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

17:20 – 17:35 „Zaburzenia rytmu serca w miejscu wezwania ZRM”.
Prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

17:35 – 17:50 „Elektroterapia w okresie przedszpitalnym- bardziej ogólnie co jest
robione na świecie”. 
Prof. dr hab. n. med. Dorota Zyśko – Kierownik Katedry i Kliniki medycyny Ratunkowej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

17:50 – 18.05 „Frequent users” w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – charakterystyka pacjenta na przykładzie SOR Centrum Urazowego w Łodzi”. 
Dr hab. n. med. Dariusz Timler, lek. med. Ewelina Szymczak, lek. med. Jacek Nowakowski, Wojciech Timler – Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

18:05 – 18.20 „Zabezpieczenia medyczne w świetle obowiązującego prawa”.
lek. med. Iwona Skonieczna – Zielak specjalista medycyny ratunkowej koordynator ds. Ratownictwa Medycznego, mgr Karol Wojtczak ratownik medyczny koordynujący menadżer ochrony zdrowia.

18:20 – 18:35 „Jak powinniśmy ćwiczyć na bazie symulacji medycznej”.
podkom. Sławomir Butkiewicz

18:35 – 18:40 – Podsumowanie Sesji
19:00 – 03:00 Grill nad jeziorem.

17 MAJ 2018 ROKU

08:00 – 09:00 Śniadanie
09.00 – 12.00 – Warsztaty Szkoleniowe

Tematyka Warsztatów: Dodatkowe 4 punkty edukacyjne dla ratowników medycznych

 1. Postępowanie z bólem w opiece przedszpitalnej
  Wykładowcy: Dr n.o.zdr. Daniel Ślęzak, mgr Klaudiusz Nadolny
  Ilość miejsc – 30
 2. Postępowanie podczas zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych
  Wykładowcy: mgr Michał Kucp, mgr Piotr Szwedziński, mgr Marcin Szurgacz
  Ilość miejsc – 30
 3. NZK w warunkach przedszpitalnych – wpływ jakości postępowania na poprawę przeżywalności pacjentów
  Wykładowcy –firma Paramedica
  Ilość miejsc – 25
 4. Respirator dla ratownika – wentylacja na MEDUMAT Standard2
  Wykładowca: Firma Medline
  Ilość miejsc – 30

12:00 – 12:30 – Przerwa kawowa

II SEMINARIUM

 IV Sesja Plenarna – „Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.2”

 Prowadzący:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
Mgr Katarzyna Starosta – Głowińska
Dr n. med. Natalia Izhystka

 12:00 – 12:15 „Ból w Ratownictwie Medycznym – sytuacja na dziś”.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej, Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

12:15 – 12:30 „Postępowanie w udarach mózgu -dobre praktyki”. 
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej, Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

12:30 – 12:45 „Wiedza potencjalnych świadków zdarzenia w zakresie BLS AED – czy możemy zrobić więcej? Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych”.
mgr Katarzyna Starosta – Głowińska, dr n.med. Filip Jaśkiewicz Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

12:45 – 13:00 „Problematyczne kwestie związane z powstaniem placówki naukowotreningowej
na Przykarpaciu”.
Mariana Perchyk, Ihor Boichuk, Ihor Bilyk – Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankiwsk. Nataliya Izhytska – Uniwersytet Medyczny we Lwowie.

13:00 – 13:15 „Specyfika urazu bojowego pod czas działań wojskowych na wschodzie
Ukrainy”.
Dr n. med. Nataliya Izhytska, Dr n. med. Oksana Makar – Uniwersytet Medyczny we Lwowie.

13:15 – 13:30 „Zespół bezdechu sennego: diagnostyka i leczenie”.
Mgr Volodymyr Vengrovych, Prof dr hab. n. med. Sergiy Fedorov – Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankiwsk.

13:30 – 13:45 „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: przegląd zaleceń”.
Dr hab. n. med. Svetlana Korol – Zakład Medycyny Wojskowej i Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Kijowie.

13:45 – 14:00 „Ratownictwo medyczne w obliczu zagrożenia CBRN”.
Dr n. med. Arkadiusz Trzos – Kierownik Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

14:00 – 14:05 – Podsumowanie Sesji
14:05 – 15:00 – Obiad

Zapowiedź:

V Sesja Plenarna – „ Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.3”

Prowadzący:

Prof. dr hab.n.med. Sergiy Fedorov
Dr n.med. Małgorzata Rak
Mgr Tomasz Kulpok-Bagiński

15:00 – 15:15 Postępowanie w przełomie nadciśnieniowym”
Lek.med. Mirosław Tarasiuk – Dyrektor Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 

15:15 – 15:25   „Zasady komunikacji oraz współpracy Crew Resource Management. Czego medycy mogą nauczyć się od pilotów”
lek.med. Maciej Bohatyrewicz – Niezależna Grupa Pasjonatów Medycyny Ratunkowej

15:25 – 15:35 „Kiedy postawimy diagnozę, przestajemy myśleć ?”
Dr n.med. Małgorzata Rak – Niezależna Grupa Pasjonatów Medycyny Ratunkowej

15:35-15:50  „Pacjent skomplikowany inaczej – postępowanie z warunkach” przedszpitalnych oraz w warunkach SOR z pacjentem z marginesu społecznego
lek.med. Michał Dudek – Niezależna Grupa Pasjonatów Medycyny Ratunkowej

15:50 – 16:05 „Zator tętnicy płucnej w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego

Mgr Tomasz Kulpok-Bagiński – Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

16:05 – 16.20 „Problem odstąpienia i niepodejmowania medycznych czynności ratunkowych w aspekcie pracy ratownika medycznego” 
Dr n.med. mgr prawa Anna Rej-Kietla – Kancelaria prawna IURISCO Edyta Przybyłek

16:20 – 16:25  Podsumowanie Sesji

Zapowiedź:

  VI Sesja Plenarna – „Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.4”

Prowadzący:

Dr n.o.zdr. Daniel Ślęzak 
Mgr Michał Kucap 
Lek.med. Jolanta Majer

 16:25 – 16:40 „Procedury wypadku masowego – analiza praktycznego zastosowania”
lek.med. Artur Borowicz, mgr Michał Kucap – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

16:40 – 16:55 „Udar mózgu. Dlaczego ważny jest czas…!
Lek. med. Jolanta Majer – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej woj. Śląskiego.

16:55 – 17:10 „Reakcja nadwrażliwości na lek w praktyce ZRM”
Mgr Robert Kijanka – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej

17:10 – 17:25 „Resuscytacja noworodka bezpośrednio po porodzie”.
Mgr Piotr Szwedziński – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

17:25 – 17:40 „Pacjent z urazem wielonarządowym wynikającym z użycia broni palnej – wyzwanie dla Zespołów Ratownictwa Medycznego?”
Mgr Piotr Białoń – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej

17:25-17:40 „Zabezpieczenia medyczne w świetle obowiązującego prawa”    
lek.med. Iwona Skonieczna-Zielak specjalista medycyny ratunkowej koordynator ds. Ratownictwa Medycznego, 
mgr Karol Wojtczak ratownik medyczny koordynujący menadżer ochrony zdrowia 

17:40 -17:55 Podsumowanie Sesji
17:55 – 18:05 Zakończenie Sympozjum
20:00 – 02:30 Uroczysta kolacja


PROGRAM NIEMERYTORYCZNY SYMPOZJUM

Grill nad jeziorem od 19.00-02.00 w dniu 16 maj. 
Grill finansowany ze środków własnych organizatora. Nie finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie.


LOKALIZACJA

HOTEL RUDNIK jest doskonałym miejscem do organizacji zjazdów, konferencji, sympozjów, szkoleń oraz spotkań integracyjnych.

DOMKI KEMPINGOWE położone są nad Jeziorem Rudnickim Wielkim. Wszystkie domki wyposażone są w telewizory oraz naczynia (kubki, talerze i sztućce). Pomiędzy domkami znajdują się miejsca postojowe dla samochodów, plac zabaw dla dzieci oraz murowane , grille.


HOTEL RAD
 usytuowany jest na 8000 m2 terenu urządzonego w formie ogrodu, z dala od ulicznego zgiełku i hałasu. Hotel „RAD” to komfortowy hotel położony w spokojnej części miasta, zlokalizowany w odległości ok. 4 km od Hotelu Rudnik.

Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych
Ul. Sujkowskiego 1/7
86-300 Grudziądz
e-mail: miro306@o2.pl
Telefon: 663 678 433

Konto bankowe:
Idea Bank SA.
58 1950 0001 2006 0314 5977 0002

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Rejestracja na Sympozjum”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 4 =

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress