PROGRAM WYDARZEŃ SYMPOZJUM

17 MAJ 2017 ROKU

11:00

Rejestracja uczestników Sympozjum w Biurze Sympozjum.

10:00 – 11:30

Posiedzenie Szkoleniowe – 2 pkt. Edukacyjne.

Temat: „Medyczne czynności ratunkowe – omówienie praktycznych aspektów wybranych stanów zagrożenia życia”

Wykładowcy:

Dr n. społ. Tomasz Krybus,
Mgr Marcin Szurgacz, mgr Michał Kucap,
Mgr Piotr Szwedziński
,
Dr n. o. zdr. Tomasz Ilczak – Bielskie Pogotowie Ratunkowe

12:00 – 12:20

Uroczyste otwarcie IV Letniego Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego.

Wystąpienie zaproszonych gości oraz przedstawicieli instytucji oraz organizacji. Wręczenie nagrody „Wiktor Ratownictwa”

I SEMINARIUM

12:20 – 12:40

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

„Zabezpieczenie dróg oddechowych u noworodków i niemowląt
w opiece przedszpitalnej”

– prof. dr hab. n. med. Wojciech Krajewski – Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, Kierownik Zakładu Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Medycznej
– dr n. med. Paweł Ziółkowski – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej woj. łódzkiego

I SESJA PLENARNA Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.1”

Sesja naukowa pod Patronatem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof

Prowadzący:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
Dr n. med. Przemysław Paciorek
Mgr Klaudiusz Nadolny

12:40 – 12:55

„Opieka nad pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym
w okresie przedszpitalnym”

– prof. dr hab. n. med.  Jerzy Robert Ładny – Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku – Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof, konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej,
– dr n. med. Marzenna Wojewódzka-Żelezniakowicz – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej woj. Podlaskiego,
– mgr Klaudiusz Nadolny – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Zakład Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

12:55 – 13:10

Algorytm postępowania u pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu”

– dr n. med. Marzenna Wojewódzka-Żelezniakowicz – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej woj. Podlaskiego, 
– prof. dr hab. n. med.  Jerzy Robert Ładny – Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku – Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof, konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej

13:10 – 13:25

„Dyspozytor Medyczny w świetle systemu SWD PRM”

– mgr Robert Kozłowski – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim

13:25 – 13:40

 „SWD PRM – geneza, implementacja oraz rozwój”

– mgr Mateusz Komza, mgr Ewelina Kuryś – Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego
 i Ochrony Informacji Niejawnych,
– mgr Klaudiusz Nadolny – członek zespołu ds. SWD PRM przy Ministrze Zdrowia
– mgr Robert Kozłowski – członek zespołu ds. SWD PRM przy Ministrze  Zdrowia

13:40 – 13:55

„Elektrostymulacja w zespole ratownictwa medycznego – analiza retrospektywna na przykładzie WPR w Katowicach w latach 2014-2015″

– mgr Klaudiusz Nadolny – Śląski Uniwersytet Medycznyw Katowicach – Zakład Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

13:55 – 14:00

Podsumowanie Sesji – pytania?

14:00 – 15:00

Obiad

II SESJA PLENARNA – „Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.2”

Prowadzący:

Dr n. med. Marzenna Wojewódzka-Żelezniakowicz
Lek. med. Wojciech Miciński
Mgr Michał Kucap

15:00 – 15:15

„Zasady płynoterapii w praktyce zespołów ratownictwa medycznego”

– dr n. med. Małgorzata Rak – specjalista medycyny ratunkowej

15:15 – 15:30

„Współpraca między zespołami ratownictwa medycznego
a szpitalnym oddziałem ratunkowym w zakresie raportowania chorych z urazami wielonarządowymi oraz pacjentów w stanie ciężkim”

– lek. med. Michał Dudek – specjalista medycyny ratunkowej

15:30 – 15:45

„Anafilaksja – patofizjologia leczenia, przypadki kliniczne”

 – lek. med. Jolanta Majer – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie – kierownik SOR,  konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej woj. śląskiego

15:45 – 16:00

 First Responder w Czechach”

– mgr Tomas Jeżek – Pogotowie Ratunkowe w Hradec Kralove

16:00 – 16:15

„Zaburzenia rytmu serca w praktyce zespołów ratownictwa

medycznego – kryteria rozpoznania?”

– mgr Paweł Kukla – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16:15 – 16:30

Wczesne postępowanie w udarze mózgu”

 – lek. med. Mirosław Tarasiuk – Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

16:30 – 16:35

Podsumowanie Sesji

16:35 – 16:50

Przerwa kawowa

Zapowiedź:

III SESJA PLENARNA – „Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.3”

Sesja naukowa pod patronatem Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej – Katedra Ratownictwa Medycznego

Prowadzący:

Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski 
Dr n. med. Małgorzata Rak
Lek. med. Jolanta Majer

16:50 – 17:05

„Podwójna terapia antyagregacyjna u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi w okresie przedszpitalnym”

– prof. Jacek Kubica – Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prorektor do spraw badań Naukowych Collegium Medicum

17:05 – 17:20

„Topografia ścian mięśnia sercowego jako czynnik determinujący postępowanie ratunkowe w aspekcie pacjenta z Ostrym Zespołem Wieńcowym”

– mgr Tomasz Kulpok-Bagiński – Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach Zakład Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Koordynator SOR Szpitala w Rybniku

17:20 – 17:35

„Stosowanie odtrutek przez ratowników medycznych w aspekcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych”

– mgr Bartłomiej Placek – Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

17:35 – 17:50

„Medyczne czynności ratunkowe u pacjenta urazowego
a dokumentowanie procedur medycznych”

– mgr Michał van der Coghen – SPZOZ MSWiA Katowice im. sierżanta G. Załogi, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
– dr n. med. Henryk Szczerba – SPZOZ MSWiA Katowice im. sierżanta G. Załogi

17:50 – 18.05

„Wpływ leków na występowanie zespołu wydłużonego QT i torsades des pointes”

– mgr Piotr Szwedziński – Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

18:05 – 18.20

Standaryzacja szkolenia w Siłach Zbrojnych w zakresie TCCC”

– Wojciech Depa – główny specjalista ds. wojskowych Zakładu Pola Walki i Ratownictwa w Krakowie

18:20 – 18:35

„Rozszerzenie uprawnień ratowników medycznych w świetle analizy dokumentacji medycznej w woj. łódzkim i warmińsko-mazurskim”

– mgr Jacek Apanasewicz – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Wydział Ochrony Zdrowia

18:35 – 18:40

Podsumowanie Sesji

19:00 – 03:00

Grill nad jeziorem – sponsor firma Biocor Tomasz Ostrowski

18 MAJ 2017 ROKU

07:00 – 09:00

Śniadanie

09.00 – 12.00

Warsztaty Szkoleniowe

Tematyka Warsztatów:

Warsztaty pod patronatem Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1.      „Postępowanie ratownicze w zagrożeniach CBRN”
Wykładowca:
– dr n.med. Arkadiusz Trzos
– mgr Paweł Kukla – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ilość miejsc – 25

2.      „Perfuzja naczyń wieńcowych podczas NZK a mechaniczna kompresja klatki piersiowej – na przykładzie Corpuls CPR”
Wykładowca: Firma Medline

Ilość miejsc – 30

Warsztaty pod Patronatem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

3.       „Metody udrażniania dróg oddechowych”
Wykładowca:
– mgr Arkadiusz Stasicki – Bielskie Pogotowie Ratunkowe
– dr n. o. zdr. Michał Ćwiertnia – Bielskie Pogotowie Ratunkowe

Ilość miejsc – 30

Warsztaty pod Patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowe w Katowicach

4.       „Zarządzanie z zdarzeniami z duża ilością osób poszkodowanych i segregacja medyczna na miejscu zdarzenia”
Wykładowca:
– mgr Michał Kucap
– mgr Piotr Szwedziński
– mgr Marcin Szurgacz

Ilość miejsc – 25

5.      „Specyfika Pomocy Medycznej w Środowisku Taktycznym wg protokołu M.A.R.C.H.E. – TCCC”
Wykładowca: Wojciech Depa

Ilość miejsc – 20

6.      „Podejmowanie interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolowanych swoich zachowań z innych przyczyn”
Wykładowca:
– podkom. Sylwester Góras – Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
– asp. sztab. Sylwester Lewandowski – Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Ilość miejsc – 30

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

II SEMINARIUM

Zapowiedź:

IV SESJA PLENARNA – „Stany zagrożenia życia pochodzenia kardiologicznego”

Sesja naukowa pod Patronatem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

Prowadzący:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek
Dr n. med. Arkadiusz Trzos
Dr n. o. zdr. Tomasz Ilczak – Bielskie Pogotowie Ratunkowe

12:30 – 12:45

„Postępowanie w ostrej niewydolności serca w ramach zespołu ratownictwa medycznego”

– prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

12:45 – 13:00

„Bradykardia – możliwości terapii w zespole podstawowym”

– dr n. o. zdr. Tomasz Ilczak – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Bielskie Pogotowie Ratunkowe

13:00 – 13:15

„Postępowanie w tachyarytmii w zespole podstawowym”

– dr n. o. zdr. Michał Ćwiertnia – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Bielskie Pogotowie Ratunkowe

13:15 – 13:30

„Badanie wiedzy ratowników medycznych na temat postępowania
w ostrym niedokrwieniu mózgu”                                             

– mgr Arkadiusz Stasicki – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Bielskie Pogotowie Ratunkowe

13:30 – 13:45

„Postępowanie ratownicze w zagrożeniach CBRN”

– dr n. med. Arkadiusz Trzos – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof

13:45 – 14:00

„Strata czasu to strata mózgu – postępowanie w przypadku podejrzenia udaru mózgu”

dr hab. .n .med. Dariusz Gąsecki – Adiunkt, Klinika Neurologii Dorosłych, Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

14:00 – 14:05

Podsumowanie Sesji

14:05 – 15:00

Obiad

Zapowiedź:

V SESJA PLENARNA – „Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.4”

Sesja naukowa pod Patronatem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof

Prowadzący:

Dr n .med. Dariusz Timler
Mgr Tomasz Kulpok-Bagiński
Prof.  dr hab. n. med. Dorota Zyśko

15:00 – 15:15

„Postępowanie przedszpitalne, wykorzystanie sprzętu i wiedzy ratownika medycznego w trakcie II fazy porodu”

– mgr Katarzyna Starosta-Głowińska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

15:15 – 15:25

PDCA w Medycynie Ratunkowej”

– dr n. med. Dariusz Timler – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof

15:25 – 15:35

Chory po omdleniu w SOR

– prof. dr hab. n. med. Dorota Zyśko – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

15:35 – 15:50

Wentylacja przez konikopunkcje w praktyce ratowników medycznych”

mgr Cezary Kułak – Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,
– mgr Karolina Kaźmierczak – Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
– mgr Łukasz Wroniszewski – Zakład Medycyny Ratunkowej
i Medycyny Katastrof Uniwersytet Medyczny w Łodzi

15:50 – 16:05

„Zastosowanie opatrunków hydrożelowych w opiece przedszpitalnej – analiza przypadku”

– mgr Michał Kucap – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

16:05 – 16:10

Podsumowanie Sesji

16:10 – 16:25

Przerwa kawowa

Zapowiedź:

VI SESJA PLENARNA – „Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.5”

Prowadzący:

Dr n. med. Natalia Iżycka
Lek. med. Magdalena Zakrzewska
Lek. med. Michał Dudek

16:25 –  16:40

„Zatrucie tlenkiem węgla w praktyce zespołów ratownictwa medycznego”

– lek. med. Magdalena Zakrzewska – Z-ca Dyrektora Wojewódzkie Stacji Pogotowia Ratunkowe w Olsztynie

16:40 – 16:55

„Dokumentacja medyczna zespołów ratownictwa medycznego, kontrola i odpowiedzialność”

– lek. med. Wojciech Miciński – Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

16:55 – 17:10  

„AT-MIST schemat przekazywania pacjenta na wybranych
przykładach „

–  dr n. społ. Tomasz Krybus – Z-ca Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

17:10 – 17:25

„Doświadczenia w udzielaniu pomocy medycznej rannym
w warunkach operacji antyterrorystycznej we wschodniej Ukrainie”

– dr n. med. Natalia Iżycka, Dr n. med. Oksana Makar,
– lek. med. Iryna Melnyk – Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie im. Danila Halickiego

17:25 – 17:40

„Struktura organizacyjna pogotowia ratunkowego za wschodniej granicy na przykładzie obwodu Grodzieńskiego (Białoruś) i Wołyńskiego ( Ukraina)”

– mgr Ryszard Hołdun – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

17:40 – 17:55

„Szczegóły przeprowadzenia psychologicznego debryfingu pracownikom pogotowia ratunkowego”

– dr n. med. Natalia Iżycka, Dr n. med. Oksana Makar,
– lek. med. Iryna Melnyk – Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie im. Danila Halickiego

17:55 – 18:00

Podsumowanie Sesji

18:00 – 18:10

Zakończenie Sympozjum

20:00 – 03:00

Uroczysta Kolacja

Uczestnikom Sympozjum przysługuje 13 punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego. Za udział w warsztatach 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę. Za udział w posiedzeniu szkoleniowym 2 punkty edukacyjne.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress