Obraz naszej osoby wytworzony przez otoczenie

Własny obraz jest oparty na strukturze czasowej, na tym jakimi chcielibyśmy być i jakimi widzimy siebie we wspomnieniu. Obraz naszej osoby wytworzony przez otoczenie oparty jest przede wszystkim na strukturze przestrzennej. Tworzy się z tych sygnałów, które zostały przez nas w otoczenie wyrzucone.

Które struktury czynnościowe są bardziej autentyczne, tj. prawdziwiej odtwarzają to, co w danym człowieku jest najistotniejsze, czy te, które tworzą się w strukturach czasowych, planowania i samokontroli, czy też te, które powstają w bezpośrednim zetknięciu z otoczeniem, w strukturze przestrzennej? Pierwsze odczuwamy sami jako bardziej nasze, a drugie są prawdziwsze przez to, że stanowią syntezę dotychczasowych struktur czynnościowych. W każdym bowiem ruchu, czy będzie to słowo wypowiedziane, czy napisane, czy gest, czy skrzywienie twarzy, czy postawa ciała, zawiera się dany człowiek. Możemy go bez trudności rozpoznać po charakterze pisma, po sposobie chodzenia lub mówienia. W każdym szczególe zawarta jest całość, dotychczaswe plany i doświadczenia.

Z drugiej jednak strony wejście w przestrzeń wspólną, w której obok naszych struktur czynnościowych znajduje się wielka liczba struktur czynnościowych innych ludzi – zarówno tych, z którymi obecnie się spotykamy, jak i tych, których ślad zachował się w tej wspólnej przestrzeni, mimo że sami już dawno odeszli (dziedziczenie społeczne) – a także struktur czynnościowych świata zwierzęcego, gdyż one też nie są bez wpływu na nasze formy zachowania, zwłaszcza wówczas, gdy żyje się bliżej świata przyrody – powoduje, iż wyrzucone przez nas we wspólną przestrzeń nasze struktury czynnościowe ulegają, jak kamienie w wartkim prądzie rzeki, wygładzeniu, dopasowują się do struktur przeważających w danej chwili w tej wspólnej przestrzeni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>