Nowa filozofia chorób psychicznych

Taki mniej więcej był pooświeceniowy „dyskurs” na temat chorób psychicznych aż do wczoraj. Dopiero od kilkudziesięciu lat rewidowany jest tak silnie, że zaczynają występować zmiany paradygmatu. Oczywiście nie oznacza to powrotu do wyobrażeń i praktyk, które ów „dyskurs” poprzedzały. Nie powróciło na przykład demonologiczne traktowanie psychoz, a medycyna nie wyrzekła się właściwych sobie ambicji. Zmiana zapewne podstawowa zdaje się polegać na uznaniu, że odnosząc się do psychicznie chorych nie można uważać ich przeżyć wyłącznie za symptomy, że należy przyjmować je jako fakty egzystencjalne, które należą do kategorii powszechnych zjawisk życia ludzkiego. Jak mniema się dzisiaj, po to by idea dopomożenia chorym miała najmniejsze choćby szanse realizacji, nie można pozbawiać ich kontaktów społecznych, a przede wszystkim nie wolno zabierać im związków uczuciowych z innymi ludźmi. Stąd biorą się rozmaite formy złagodzenia czy wręcz zniesienia izolacji, od przywrócenia klamek po zewnętrznej stronie drzwi szpitalnych pokoi, aż po praktykę pozostawiania psychotyków w ich własnym otoczeniu przy zapewnieniu kontroli lekarskiej i przy odpowiednim urabianiu osób, które pozostają z chorymi w codziennych związkach.

Budując nową filozofię chorób psychicznych, Kępiński stał się filozofem ludzkiej egzystencji. Tak też z pewnością odczytywany był przez większość swoich czytelników, którzy nie kierowali się ciekawością patologicznych przypadków. Dwie okoliczności sprawiały, że Kępińskiemu towarzyszyła aura legendy, a jego dzieło, już w trakcie powstawania przykuwało uwagę. Autor zabrał się do jego spisywania, będąc u progu choroby, która miała go zabić. Znaczną część pracy wykonywał przykuty do łóżka, we wciąż pogarszającej się kondycji fizycznej i pełnej świadomości swego stanu, przezwyciężając słabość i cierpienie. Był na tyle znaną postacią, że „cały Kraków” o tym wiedział, niezwykłość tej sytuacji stała się też nadspodziewanie szeroko znana, także tam, gdzie przedtem o nim nie słyszano.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>