Lęk przed samotnością

Dla ludzi skażonych nerwicą lęk przed samotnością jest zjawiskiem dość powszechnym. Boją się oni zostać sami, w samotności ogarnia ich uczucie niepokoju, dochodzące nieraz do paroksyzmu panicznego lęku. Ich fantazja pracuje gorączkowo w takich sytuacjach. Z otaczającej rzeczywistości wyłaniają się koszmary grożącego niebezpieczeństwa, zarówno zewnętrznego, jak wewnętrznego. Mają obawy, że ktoś ich napadnie, zgwałci, zabije: zamykają skrzętnie drzwi i okna, sprawdzają zamknięcie, barykadują się, ale to wcale nie zmniejsza ich napięcia lękowego. Nie mogą zasnąć, bo wciąż są napięci, budzi ich każdy szmer, gdyż najmniejszy szelest jest sygnałem zagrażającego niebezpieczeństwa.

Poczucie zagrożenia może pochodzić z wewnątrz. Człowiek taki w samotności wsłuchuje się w odgłosy swego ciała: drobne dolegliwości, doznania cielesne bez większego znaczenia nabierają w jego fantazji katastroficznych rozmiarów, są zwiastunami choroby nowotworowej, zawału, choroby wenerycznej itp. W samotności odchodzi się mimo woli od porządku dnia, integracja życia psychicznego na ogół słabnie, wychodzą z podświadomości tkwiące tam struktury, nieraz potworne i zatrważające, nie można uporządkować swych myśli i uczuć. Odczuwa się chaos, człowieka ogarnia lęk przed chorobą psychiczną.

Obecność drugiej osoby zazwyczaj zmniejsza napięcie lękowe cierpiących na nerwicę, czują się oni spokojniejsi, bezpieczniejsi. Często unikają samotności, szukają towarzystwa, starają się być rozmowni. Nieraz własny potok wymowy łagodzi ich napięcie lękowe. Nerwicowa hiperaktywność, rzucanie się w wir życia, nadmierne życie towarzyskie i społeczne, ustawiczne podróże, unikanie skupienia i samotności, typowe dla naszej cywilizacji, w znacznej mierze wywodzą się z nerwicowego lęku przed samotnością. Człowiek współczesny z trudem toleruje własną samotność, może dlatego, że bardziej niż w innych epokach zachwiane są jego zdolności porządkowania własnego życia psychicznego, zagraża mu większe niebezpieczeństwo rozbicia tegoż porządku, ponieważ w samotności silniej odczuwa się własną dezintegrację.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>