Lęk przed dezintegracją metabolizmu informacyjnego cz. II

Człowiek nie troszczy się o metabolizm energetyczny w tym znaczeniu, że porządek w nim ustala się bez jego świadomego udziału: nawet – jeśli nie jesteśmy w tej dziedzinie fachowcami – nie wiemy, w jaki sposób energie do nas dochodzące z otoczenia zostają zmienione na swoiste dla ustroju struktury energetyczne i morfologiczne. Dzieje się to całkowicie bez naszej wiedzy i bez aktywnego (w sensie świadomego wysiłku) udziału: natomiast w metabolizmie informacyjnym utrzymanie swoistego porządku wymaga wysiłku, i to nieraz znacznego. Nie możemy poradzić sobie z naszymi myślami, uczuciami, marzeniami: jakże często są one chaotyczne, sprzeczne, bezsensowne. Nieraz mamy wrażenie, że skomplikowana struktura naszego życia psychicznego chwieje się i lada chwila całkiem się rozpadnie. Nasza świadomość w znacznej mierze koncentruje się na utrzymaniu porządku w jego wymianie sygnałów z otaczającym światem. Lęk przed dezintegracją struktury metabolizmu informacyjnego jest bardziej uświadomiony niż lęk przed dezintegracją metabolizmu energetycznego.

Często w nerwicach lęk przed śmiercią przeplata się z lękiem przed chorobą psychiczną, co też może przemawiać za ich wspólnym pochodzeniem. Człowiek walczy o zachowanie swego życia w sensie materialnym, czyli metabolizmu energetycznego, i w sensie duchowym, czyli metabolizmu informacyjnego. Jego świadomy wysiłek koncentruje się na walce o zachowanie integracji metabolizmu informacyjnego. Na skutek niezwykłego skoku ewolucyjnego, jakim był niewiarygodny wprost rozwój metabolizmu informacyjnego u człowieka w porównaniu z jego zwierzęcymi antenatami, utrzymanie w nim swoistego porządku nie jest łatwym zadaniem i na nim koncentruje się cały świadomy wysiłek człowieka. Choroba psychiczna byłaby więc przejściowym lub długotrwałym zachwianiem zdolności integracyjnych człowieka: wskutek czy to wewnętrznej słabości, czy też warunków zewnętrznych człowiek poddałby się inercji (entropii) tkwiącej w naturze przyrody nieożywionej, nie miałby już sił do dalszej walki w obronie własnego porządku. Jest to oczywiście koncepcja choroby psychicznej bardzo ogólna, ale oddaje ona to, co człowiek odczuwa w swym lęku przed chorobą psychiczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>