Człowiek boi się chaosu, boi się tego, co w nim drzemie

Nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich tkwiących w nim możliwości, musielibyśmy w tym celu stać na znacznie wyższym poziomie niż przeciętna jednostka. Staramy się człowieka określić w obrębie typów osobowości, zdajemy sobie jednak sprawę, jak zakres ten jest ciasny i jak często człowiek niespodziewanie wykracza poza te ramy. Z historii ludzkości, choćby nie tak dawnej, znamy aż nadto dobrze rozpiętość zła i dobra, które w pewnych warunkach może się wyzwolić w przeciętnym człowieku. Zdarza się, że człowiek zaskakuje nas, a czasem i przeraża różnymi obliczami, które ujawnia w ciągu swego życia. Jakże często jest on na pograniczu choroby psychicznej. A nawet, traktując sen jako fizjologiczną psychozę, można by życie człowieka określić jako oscylację między normą jasnego dnia a psychozą nocy.

Lęk przed chorobą psychiczną jest też lękiem przed ciemnością, przed nocą i samotnością. Lęki te tematycznie stoją bardzo blisko siebie. Metabolizm informacyjny u zwierząt jest znacznie uboższy niż u człowieka, bardziej też bezpośrednio związany z prawami zachowania własnego życia i życia gatunku, toteż jego równowaga jest znacznie stabilniejsza, a niebezpieczeństwo dezintegracji znacznie mniejsze. Lęk zwierzęcy jest przede wszystkim lękiem przed śmiercią. Sygnał lękowy ostrzega przed zagrożeniem tego, co w życiu jest najcenniejsze, tj. przed utratą życia. Dla człowieka jednak samo życie w jego „nagim”, wegetatywnym aspekcie nie jest czymś wystarczającym. Nie może on uwolnić się od swego świata duchowego, tj. całego bogactwa metabolizmu informacyjnego. Utrzymanie w nim swoistego porządku jest dla niego nieraz ważniejsze niż uratowanie życia. Dlatego choroba psychiczna może być dla niego czymś straszniejszym niż śmierć. Dołącza się do tego lęk społeczny, lęk przed ostracyzmem i ośmieszeniem, jakie zwykle pociąga za sobą fakt choroby psychicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>